منابع و اخبار ما

July 2020 Vállalkozói Siker Klub (Entrepreneurial Success Club)
Business Breakfast - online

We are happy to introduce LFLS© in Pest Megyei KISOSZ Vállalkozói Sikerklub (KISOSZ Entrepreneunial Success Club of Pest County) among the Hungarian small and middle companies. The expert team of LFLS© hopes to contribute to their successful and effective operation in language, financial and legal matters.

Download LFLS-VSK Partner Description: Dr. Vigh Adrienne.pdf


VSK
منابع تصاویرzigzag


LFLS© – ILLM© Language Learning Method – When the Teacher Takes the Examzigzag


13th January 2016 Bosal Hungary Kft.
8700 متر مربع گسترش کارخانه

Bosal
Bosal
Bosal
Bosal
منابع تصاویر

Facebook

شبکه های اجتماعی ما

©Language Financial and Legal Solutions
در سال 1999 تأسیس شد


این وب سایت با استانداردهای HTML5 و CSS3 ساخته شده است
کپی رایت © 2023 اعتبار.hu
هر نوع استفاده از تصاویر و اطلاعات همه تحت مجوز و تحت حق چاپ است.

ترجمه وب سایت توسط ©Language Financial and Legal Solutions
الگو و پس زمینه توسط Tamás Tóth انجام شده است.
"طراحی و بازاریابی توسط Adrienn Nagy انجام شده است.